Úvod

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Salon Masáže Vybavení jsou závazným dokumentem, který definuje, jak společnost zachází s osobními údaji svých zákazníků a uživatelů svých webových stránek. Zavazujeme se k ochraně soukromí našich zákazníků a k zabezpečení jejich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Předkládáme tímto detailní a rozsáhlý popis principů, postupů, opatření a závazků, které společnost přijala v oblasti ochrany osobních údajů. S ohledem na význam ochrany osobních údajů a důvěry našich klientů jsme vypracovali komplexní zásady, které plně reflektují nejen českou, ale i evropskou legislativu, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Sběr a využití osobních údajů

Sběr osobních údajů na našem webu je omezen pouze na nezbytné údaje nezbytné pro plnění objednávek, poskytování informací nebo služeb na vysoce profesionální úrovni. Sdělením svých osobních údajů na kterémkoli místě našeho webu souhlasíte s tím, že mohou být tyto údaje využívány pro výše zmíněné účely. Jsme si plně vědomi odpovědnosti, která z toho plyně, a proto přistupujeme k zabezpečení a ochraně těchto údajů s nejvyšší vážností. Provádíme potřebná technická a organizační opatření, aby byla zachována bezpečnost těchto údajů a potlačena jakákoli neoprávněná nebo náhodná manipulace s nimi.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, která jsou vám zaručena legislativou. Jedná se mimo jiné o právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat opravu případně úplné vymazání vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na neautomatizované individuální rozhodování. Jste oprávněni tato práva uplatňovat kdykoli a můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo na poštovní adresu uvedenou v kontaktních informacích.