Zásady ochrany osobních údajů

V Salonu Masáže Vybavení si velmi vážíme soukromí našich zákazníků a chápeme význam ochrany osobních údajů ve virtuálním prostředí. Tento dokument popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká opatření podnikáme k zajištění jejich ochrany v souladu s Nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje zpracováváme s nejvyšší možnou péčí a za účelem, aby poskytované služby byly co nejefektivnější a přímo šité na míru potřebám našich klientů. Sbíráme informace, jako jsou jména, kontaktní údaje, preference v oblasti produktů a služeb či reakce na marketingové akce. Uživatelé mají právo své údaje při návštěvě naší webové stránky spravovat, požadovat jejich opravu, výmaz či vznést námitku proti zpracování.

Práva dotčených osob

Ve světle nařízení GDPR má každá dotčená osoba řadu práv, včetně práva na přístup ke svým údajům, práva na opravu nesprávných údajů, práva na výmaz údajů, práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů a práva vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. K tomu, aby mohly tyto práva uplatňovat, jsme vytvořili pohodlné mechanismy, které umožňují uživatelům snadnou kontrolu nad svými údaji. Každá žádost je pečlivě posuzována a zpracovávána v souladu s právními předpisy a v co nejkratší možné lhůtě. Uvědomujeme si důležitost transparentnosti ve zpracování osobních dat, a proto jsme se zavázali k otevřené a poctivé komunikaci s našimi klienty.

Zabezpečení a ochrana dat

Provádíme nezbytná technická a organizační opatření, aby byla osobní data našich uživatelů zabezpečena proti neoprávněnému přístupu, změně, zničení nebo ztrátě. Využíváme moderní šifrovací technologie a pravidelně aktualizujeme naše bezpečnostní protokoly. Striktně dodržujeme interní směrnice týkající se zpracování a uchovávání osobních údajů, tak aby maximální možná míra ochrany byla vždy garantována. Neustále monitorujeme naše systémy a procesy a v případě potřeby je okamžitě aktualizujeme tak, abychom předešli jakýmkoli potenciálním hrozbám pro osobní údaje, které máme ve své péči.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se obrátit na vlastníka webu, Magdalenu Svobodovou, na adrese Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika, nebo prostřednictvím emailu na [email protected].